Joker Karakterler Kullanarak Dosya-Klasör Arama

Joker Karakterler Kullanarak Dosya-Klasör Arama

İsmini Bilmediğiniz Dosyaları Bulma

Dosya ismini bilmiyorum bu durumda dosyayı nasıl bulabilirim? Sorusunun cevabı yine joker karakterlerde saklıdır.

Arama işlemlerinde hatırlanmayan dosya isimlerindeki bir karakteri ?, birden fazla karakteri * temsil eder. Aranan dosyanın adı veya uzantısı ile ilgili bilinmeyenler varsa joker karakterler denilen karakterlerden yararlanılır.  Bu kısımda ? ile ilgili verilen bilgiler pratikte çok doğru sonuçlar vermeyebilir ve yalnızca teorik bilgi olarak kalmaktadır. * simgesi ise bilinmeyen dosya isimleri ve dosya uzantılarında oldukça kullanışlıdır.

Örnek 1

4 karakterden oluşan ve ikinci harfi e olan dosya ve klasörleri bulmak için arama kısmına;

?e?? yazılır.

Örnek 2

“C” ile başlayan uzantısı .exe olan dosyaları bulmak için arama kısmına,

C*.exe yazılır.

Örnek 3

Word programında hazırlanmış olan dosyaları bulmak için arama kısmına,

*.doc yazılır. (Word 97-2003 arası versiyonlar için)

*.docx yazılır. (Word 2007 ve sonrası versiyonlar için)

Tagged under:

Leave a Reply

Your email address will not be published.